Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Được viết: Chủ nhật, 12 Tháng 7 2015

Kính bạch Hiện Tiền Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni


Kính thưa toàn thể Thiện nam Tín nữ, quý Đồng hương Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Định Quang hôm nay


Duyên lành cho chúng con khi đuợc cung đón chư Tôn đức đã bất từ bì quyện chứng minh và đông đảo chư Phật tử đến tham dự ngày đại lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán thế Âm, xin được khánh chúc chư Tôn đức Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Kính chúc toàn thể quý vị cùng gia quyến luôn bình an, hạnh phúc.


Mắt thương chiếu rọi cuộc đời
Thay lời châu ngọc cứu đời trầm luân
Hóa thân vạn nẻo đường trần
Nước dương gội sạch sóng ngần chân tâm


Dân tộc Việt nam nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung từ ngàn xưa và cho đến tận ngàn sau luôn mong mỏi và kiếm tìm những gì an bình nhất cho đời sống cùa mình cũng như cho tha nhân. Trong cuộc hành trình kiếm tìm ấy, thoảng qua trong cuộc đời, hoặc có lúc chúng ta cứ ngỡ rằng mình đã đạt đuợc, hoặc tưởng chừng như sẽ đuợc trong nay mai, thế nhưng kiếm tìm thì mãi kiếm tìm mà chân hạnh phúc thì vẫn xa thẳm ở chân trời viễn mộng. Nhận nghe được tiếng than thống khổ của những kiếp người trong 3 nẻo 6 đường ấy, vị Cổ Phật Chánh Pháp Minh Như Lai đã phát nguyện làm dịu đi tan tiếng kêu cầu ấy. Ngài đã phát nguyện làm vị Bồ Tát với 32 ứng thân giữa cuộc đời với danh hiệu Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Với hạnh nguyện của mình, hễ bất cứ chúng sanh nào với lòng tin tha thiết, xưng tụng danh hiệu của Ngài thì giọt nước cam lồ và nhành dương cứu khổ sẽ làm vơi tan sự não nhiệt của mình.


Kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài luôn là hiện thân của người mẹ hiền dành những gì tốt đẹp nhất cho đàn con thơ dại, Ngài luôn lắng nghe những tiếng kêu khổ của trần thế để đem lại những gì an lành nhất có thể. Chúng con biết rằng trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình trong cuộc đời đầy giông bão này, trên con đường tu tập đầy chông gai, khó khăn thử thách này, nếu không nhờ tha lực của Ngài thì dễ gì chúng con có được sự an bình trong kiếp sống như trong kinh đã dạy:


Chúng con cũng tự nghĩ rằng
Sanh thời mạt vận
Đạo nghiệp khó thành
Chướng duyên dễ ngại
Tu hành giãi đãi
Danh lợi tìm cầu
Vì vậy
Bể khổ còn sâu
Sông mê chưa cạn
Ba tai tám nạn
Sáu cõi ba đường
Bất trắc tai ương
Vô thường biến động
Hoài nghi kiếp sống
Hồi hộp cuộc đời
Khó hỏi đất trời
Dễ tin số mạng
Do đó


Nếu không nhờ mẹ hiền cứu nạn
Không mong gì con dại thoát tai
Từ tâm cứu khổ mọi loài
Bi nguyện dắt dìu quảng đại


Đã bao năm dài trôi qua, kể từ khi còn ở ngôi chùa nhỏ bé, tâm nguyện tha thiết của chúng con hằng  luôn ấp ủ là kiến lập một tôn tượng Quán thế Âm ở vườn chùa cho hàng Phật tử dễ dàng chiêm bái, cũng như là chỗ về nương cho chúng con trong giông bão của cuộc đời, chính vì thế trong công trình đại trùng tu xây dựng chùa Định Quang vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng chúng con vẫn đặt lên hàng đầu thực hiện nguyện ước công trỉnh kiến lập Tôn tượng Mẹ hiền Quán Thế Âm. Và hôm nay, sau thời gian dài thao thức, trên thì được chư  Tôn thiền đức sách tấn, cùng với sự tận tâm tận lực từ tịnh tài cho đến công sức của cộng đồng Phật tử gần xa, Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đã được an trí tôn nghiêm như sở nguyện.


Kính lạy mẹ hiền Quán Thế Âm, xin ngài ban cho chúng con trái tim hiểu biết, biết lắng nghe và chia xẻ những khổ đau của nhân loại. Thế giới hôm nay tiến bộ là thế, văn minh là thế, nhưng tiếng kêu khổ của nhân sinh vẫn đêm ngày âm ỉ, chiến tranh vẫn còn đó, thiên tai với lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất vẫn ngày càng dữ dội, loài người vẫn còn ác tâm gây khổ hận cho nhau. Chúng con cầu nguyện cho cả nhân loại và quê mẹ Việt Nam không còn lầm than điêu đứng bởi ách nước họa người, cho người dân ở quê nhà không còn khổ hận, lầm than.


Cầu xin mẹ hiền Quán Thế Âm ban cho chúng con có tình thương và trí tuệ để tự thân, gia đình và bạn bè chúng con, mọi người và mọi loài luôn được sống thảnh thơi, an hòa và hạnh phúc. Xin nguyện cho kẻ đói nghèo được no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đày mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được than tướng xinh đẹp, kẻ nghiện ngập được tỉnh cơn mê, kẻ sát nhân tự buông khí giới, kẻ bị đọa đày, giam hãm trong địa ngục tăm tối được thoát ra. Xin cho người đau chóng lành bịnh, người già được chăm sóc, người mệnh chung có đủ duyên lành sanh về cảnh tịnh độ. Chúng con nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra tự tánh thương yêu và bình đẳng của nhau, không ai coi nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai vì oán thù, ghanh tỵ, ích kỷ mà gây khổ đau cho nhau. Chúng con xin nguyện cho diệu lực ngàn tay, ngàn mắt của mẹ hiền Quán Âm gia hộ cho chúng con sớm thành tựu, định lực vững chãi, trí tuệ viên minh để thế giới này mãi xinh tươi, không bị ô nhiễm, muôn loài được ấm no đầy đủ.


Trong khung cảnh trang nghiêm thắm tình đạo vị và dưới màu hoàng y giải thoát thanh tịnh của chư Tôn Thiền đức trong ngày đại lễ An vị Tôn tượng mẹ hiền Quán Thế Âm, một lần nữa cho phép chúng con khánh chúc chư Tôn Thiền đức Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi là tàn cây che mát cho chúng con trên cuộc lữ hành tìm hương màu giải thoát. Kính chúc quý vị cùng bảo quyến thân tâm thường an thường lạc, sở cầu như nguyện, sở ý viên thành và luôn sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong suối mát cam lồ của mẹ hiền Quán Thế Âm. Trong 2 năm vừa qua, thời gian mặc dầu không thật sự dài lắm đối với cuộc đời của con người hay thật sự dài đối với quá trình kiến thiết một công trình, nhất là đối với công việc dựng xây quá trình tâm linh, hành trình giải thoát, chúng tôi đã rất cảm động với tấm lòng tha thiết hộ trì Tam Bảo của quý liệt vị từ công sức không mỏi mệt cho đến chia sẻ tịnh tài để có được những thành tựu như ngày hôm nay, chúng tôi vẫn mong quý vị hãy cùng với chúng tôi mãi mãi là bồ đề quyến thuộc để cùng xây dựng ngôi nhà văn hóa tâm linh của dân tộc và đạo Phật việt nam trên quê hương thứ hai này.
“ Mái chùa che chở hồn dân tộc, Nếp sống muôn đời của tổ tông”


Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát