slideshow6.jpg

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Được viết: Chủ nhật, 12 Tháng 7 2015

Kính gởi chư Phật Tử, đồng hương tại Springfield và những vùng phụ cận.


Thưa liệt qúy vị. Chùa “ Định Quang ” một ngôi chùa nhỏ bé, cơ hồ   tên tuổi chưa được biết đến trong những danh lam thắng tích tại Hoa Kỳ dưới  tầm nhìn  của người con Phật tại địa phương cũng như các vùng xa gần.
Chùa được hình thành nơi những tấm lòng của người mộ đạo trong niềm tin và sự chí tâm  học Phật bằng một mái nhà đơn sơ “ cải gia vi tự ” tính đến nay đã trên dưới sáu năm ròng, vì thuận duyên chưa hội ngộ nên sự sinh hoạt của  mõ sớm chuông chiều mỗi ngày càng thêm vắng vẻ cô quạnh,  bên cạnh đó vì ngôi nhà qúa củ, sự nắng táp mưa sa là chuyện không tránh khỏi, thấy rõ nỗi niềm đó nên tôi: Trụ  Trì Thích Thông Chánh vì hoài bảo   của người mang trong mình một trọng nhiệm là “ Trưởng tử Như Lai ” một sớm hội ngộ thiện duyên, dừng chân, mong muốn làm một việc nhỏ trong muôn một thể hiện chí thành và  hạnh nguyện của người xuất gia là   chung lưng đấu cật cùng những Phật Tử hửu tâm hôm sớm tạo niềm tin và củng cố đạo lực cho hàng cư sĩ tại gia trong bước đầu học Phật nhận rõ một phần nào đó chân lý mà đấng từ phụ Thích Ca lưu lại trong cuộc đời  này, mong sớm thấy được chánh tà, chơn ngụy, thiện ác, tốt xấu, có không còn mất …. hầu sớm được  thong dong trên nẽo về giác ngộ.


Thưa liệt qúy vị, vẩn biết vạn sự khởi đầu nan, vẩn biết lực bất tòng tâm, vẩn biết mình phước mỏng nghiệp dầy, nhưng nếu bị sự “Vẩn Biết” đó mãi đè nặng trong tâm tư thì tất cả mọi việc trên cuộc đời sẽ mãi nằm im trong tự đáy lòng mà chẳng khi nào thành tưụ, để rồi thời gian phủ lấp

Do đó mong muốn sớm thực hiện lý tưởng và hoài bảo của người tu là
“ Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng “ ( Thành lập đạo tràng để diễn thuyết pháp âm, hầu phá bỏ mê lầm của hà sa vọng nghiệp)    Cũng như bồi đắp gìn giữ nền văn hóa Việt Nam được mãi tồn tại với cộng đồng Việt tộc nói riêng và chia xẽ ít nhiều tình tự quê hương trong khoảng đời tỵ nạn. Nên chúng tôi cùng một số nhân sự của ngôi chùa này, bên cạnh có sự khuyến tấn của những bậc Thiền Tăng Tôn túc, huynh đệ trong hàng xuất gia, xin nhất tâm quyết định chọn ngày 12 tháng 06/ 2011 tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi chùa Định Quang này với  khoảng không gian là 5,000sf .  Dưới sự quang lâm chứng minh của chư Tôn Thiền Đức, qua  những niệm lành cầu nguyện “Đức Chúng Như Hải “ của hàng Phạm Sát Tăng Già hy vọng rằng sự gia tâm  của qúy ngài cùng sự vân tập  cầu nguyện của hàng Phật Tử tín tâm xa gần,  thì ước vọng và hoài bảo cho ngôi chùa Định Quang tại thành phố nhỏ Springfield này sẽ sớm thành tựu.


Kính mong chư liệt vị xa gần nhín chút thời gian về với Đạo tràng Định Quang chung lời cầu nguyện và góp phần công đức, sự có mặt của liệt vị sẽ nói lên được sự viên thành mỹ mãn cho đại lễ này.
 Kính mong thay !

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác đại chứng minh