Cúng Dường Tam Bảo

Được viết: Chủ nhật, 28 Tháng 6 2015

Tại sao tài trợ hoặc tặng đến Đền Đinh Quang Phật giáo ? Người ta nói rằng nếu không có giáo viên không có giáo lý. Nếu không có giáo lý, không ai có thể biết được Đức Phật . Đây là đá quý ba của quy y Phật, Pháp (giáo lý ) và Tăng ( giáo viên) .

Đình Quang đã được tạo ra chỉ để được hưởng lợi những người khác trong khu vực Springfield Missouri với giáo lý Phật . Cách duy nhất Hòa Thầy có thể đạt được mục tiêu đó là thông qua sự hỗ trợ của cộng đồng cư sĩ . Nếu không có sự hỗ trợ gem văn hóa quan trọng này có thể biến mất .

Thuế đóng góp được khấu trừ của bạn đi trực tiếp tới nhu cầu trước mắt của ngôi chùa trong đó bao gồm các tiện ích , thanh toán cho các hợp đồng thuê , thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các nhà sư của chúng tôi . Đền Đinh Quang Phật giáo là một tổ chức phi lợi nhuận 501 ( c ) ( 3 ) tổ chức .

Có rất nhiều công đức liên quan đến việc quyên góp cho Tăng đoàn . Nếu bạn muốn bạn có thể dành tặng cho bạn để những người thân yêu , thành phố , quốc gia hoặc tất cả chúng sinh.

Donation Form

You can print a donation form to be mailed in as a .doc file here or a .pdf file here.

Sự đóng góp trong Person:

Đóng góp có thể được để bên ngoài trong hộp lớn ở phía trước bức tượng đẹp của chúng tôi .

Mail cho Tài trợ của bạn:

Bạn cũng có thể gửi thư đóng góp của bạn để :

Dinh Quang Temple
2901 W High St.
Springfield, Missouri 65803

* Thực hiện kiểm tra ra "Dinh Quang Temple"


Tài trợ trực tuyến:

Click to make a donation today with PayPal

( PayPal link hiến SẮP )

Nhu Cầu Khác : Xem các trang tin tức cho bất kỳ bản cập nhật bổ sung về làm thế nào bạn có thể giúp đỡ!

Nếu bạn đã thực hiện một hiến , Hòa thượng thầy nhờ bạn một cách khiêm nhường . Như một cách để nói lời cảm ơn , bạn có thể đặt một quảng cáo trên trang của chúng tôi để quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn hoặc trang web .